OBJAVI KNJIGU (važni uputi)

Dragi Autori,

Suočeni sa činjenicom da je autorima literarnih dela često nejasno kako da dođu do štampanog izdanja svoje knjige sačinili smo ovu stranicu. Nova POETIKA je izdavačka kuća koja, pvenstveno, daje prednost novim, inovativnim i alternativnim autorima i objavljuje literarna ostvarenja svih žanrova. Prednost imaju novi Autori s našeg govornog područja. Pročitajte pažljivo i šaljite rukopise…

 1. Potrebno je da Autor ima pripremljen rukopis. Rukopis treba da sadrži kompletan tekstualni sadržaj (bez ikakvih slika i aplikacija, kao i bez text-box aplikacija) isključivo u jednom word dokumentu, kucan nekim od oficijelnih fontova, sa prepoznatljivim znakovima ČĆŠĐŽ… Ovo važi i za rukopise koji su već objavljeni, na nekom drugom jeziku ili u drugoj izdavačkoj kući, a postoji potreba za ponovljenim objavljivanjem (reizdanjem) u našoj kući. Neophodno je da nam rukopis pošaljete u jednom word doc. i zbog toga što tekstualni sadržaj moramo prilagoditi standardima naše kuće.
 2. Rukopis može biti pisan latinićnim i ćiriličnim pismom.
 3. Fragmenti rukopisa nisu relevantni za sticanje uvida u “atmosferu” buduće knjige. Dakle, neophodno je da rukopis buduće knjige bude kompletan, jer je to jedini način da se naša redakcija upozna sa Vašim Delom, kako bi donela odluku o objavljivanju i uslovima objavljivanja knjige. Posebno je važno da pošaljete finalnu verziju ruopisa, kako ne bi došlo do konfuzije (to se dešava kad se naknadno menja sadržaj rukopisa).
 4. Rukopis obavezno treba da sadrži i biografiju autora, bibliografiju (ako je do sada objavljivao autorska dela), kao i kontakt telefon;
 5. Poželjno je da rukopis buduće knjige treba da bude uređen, lektorski i korektorski i onoliko koliko je autor spreman  da to sam uradi, a svi nedostaci u rukopisu će biti otklonjeni od strane lektora i korektora Nove POETIKE. Naša redakcija i stručno-saradnička mreža je kvalifikovana i osposobljena za sve vrste radova na uređivanju knjige, kao i za poslove ilustrovanja, dizajniranja i štampe u svim tehnikama;
 6. Preporučivo je da rukopis sadrži i sinopsis/kratak opis sadržaja Dela, na jednoj do dve kucane strane A4 formata. Sinopsis može biti kucan u posebnom word dokumentu;
 7. Nova POETIKA ne objavljuje rukopise koji sadrže govor mržnje, dnevno-političke zapise, versko-ekstremističku ili koju drugu doktrinašku tematiku i slične sadržaje. Mi ne “cenzurišemo” rukopise, ali se trudimo da podstaknemo kvalitet i inovativnost kod Autora i u Delima koja objavljujemo;
 8. Nova POETIKA se ne bavi literarnom kritikom i jedino “mišljenje” koje se pre objavljivanja knjige saopštava autoru je odluka o objavljivanju ili neobjavljivanju prispelog rukopisa. U odabiru rukopisa za objavljivanje Nova POETIKA se upravlja ustanovljenim kriterijumima i standardima, kao i višegodišnjim iskustvom u obavljanju izdavačke delatnosti. Odluku o prihvatanju rukopisa donosi glavni i odgovorni urednik uz pomoć članova redakcije i direktora;
 9. Nova POETIKA daje prednost novim i inovativnim autorima (bez obzira na starost), nacionalnu i versku pripadnost ili seksualno i političko opredeljenje;
 10. Nova POETIKA pretežno objavljuje autore iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i ostalih zemalja regiona. Prihvatamo rukopise sa našeg govornog područja, pisanih ekavicom i ijekavicom, latiničnim i ćiriličnim pismom, kao i prevedene rukopise autora van našeg govornog područja;
 11. Nova POETIKA objavljuje i reizdanja (knjige koje su već objavljene kod drugog izdavača ili u drugoj  državi, a postoji potreba za srpskim izdanjem);
 12. Nova POETIKA vrši i parcijalne usluge. O detaljima se informišite OVDE;
 13. Nova POETIKA objavljuje sve literarne žanrove;
 14. Minimalan tiraž za štampano izdanje je 150 primeraka, a standardni tiraži su 300, 500 i 1000 primeraka. O objavljivanju knjiga u ograničenim tiražima od 150 i 200 primeraka informišite se  OVDE;
 15. Rukopise slati na: info@novapoetika.com sa naznakom RUKOPIS. Nova POETIKA, po prijemu rukopisa, odgovara autoru najkasnije za 20 dana. Po prihvatanju rukopisa za objavljivanje, rok za realizaciju izdanja je do 13 nedelja od dana potpisivanja ugovora. Početna komunikacija se ostvaruje isključivo putem elektronske pošte (e-mail). U obraćanju autoru biće vidljivi naši telefonski brojevi na koje se autor može javiti;
 16. Poslati rukopisi se čuvaju u našoj bazi podataka i ne objavljuju se bez odobrenja autora i ugovorom definisanih uslova o objavljivanju. Autorska prava su zaštićena;
 17. Svi dogovori sa autorima se definišu ugovorom o izdavanju autorskog Dela;
 18. Naša izdanja se prodaju preko našeg ovlašćenog distributera (MAKART), u našoj klub-knjižari (BETI FORD, Zetska 2, Skadarlija, Beograd) u večernjim časovima, osim nedelje, kao i preko naše internet knjižare. U klubu Beti Ford organizujemo i promocije naših izdanja;
 19. Nova POETIKA promoviše svoja izdanja i učestvuje u promocijama na svim dostupnim medijima, društvenim mrežama, kao i u nekoliko promotivnih prostora, u centru Beograda, kojima raspolaže. Promocije i prezentacije u našim klubovima se ne naplaćuju…

P.S. Molimo Vas da Vaše radove ne šaljete u inbox poslovnog profila, stranica i grupa Nova POETIKA na fejsbuku, već isključivo na naš e-mail: info@novapoetika.com

VAŽNA NAPOMENA:

Autori koji žele da im nova knjiga bude promovisana na predstojećem, 67. sajmu knjiga u Beogradu, oktobra 2021. godine rukopise moraju poslati najkasnije do 01.07.2021. godine kako bismo izdanje realizovali pre početka sajma…

O svemu nepomenutom i važnom pogledajte naše stranice (dole) ili postavite upit na stranici PIŠITE NAM:

konkurs2017_foto reklama_200

Podaci kuće Nova POETIKA

konkurs2017_foto reklama_200

Kako smo nastali

konkurs2017_foto reklama_200

Sajam knjiga, Beograd