Na  CRTI br.3 su učestvovali i svoje autorstvo predstavili:

– Akustični bend Natalije Rajković TVOAKEWA;
– Ivan TOMIĆ;
– Dajana LAZAREVIĆ;
– Marija LESAN;
– Kodjo VANGORSKI;
– Siniša SOĆANIN;
– Jelena ANDONOVIĆ;
– Željko RANKOVIĆ;
– Milorad NOVAKOVIĆ;
– Nataša KOSTIĆ;
– Milomir Bata CVETKOVIĆ.