objavi knjigu (važni uputi)

 

 1. Potrebno je da Autor ima pripremljen rukopis. Rukopis treba da sadrži tekstualni sadržaj (bez ikakvih slika i baner_mail_signature_NP_1_smallaplikacija, kao i bez text box aplikacija) isključivo u jednom word dokumentu, kucan nekim od oficijelnih fontova, sa prepoznatljivim znakovima ČĆŠĐŽ. Rukopis može biti pisan latinićnim i ćiriličnim pismom. Rukopis treba da sadrži i biografiju autora, bibliografiju (ako je do sada objavljivao autorska dela), kao i kontakt telefon;
 2. Rukopis buduće knjige treba da bude uređen, lektorski i korektorski, onoliko koliko je autor spreman  da to sam uradi, a svi nedostaci u rukopisu će biti otklonjeni od strane stručnog tima Nove POETIKE. Naša redakcija i saradnička mreža je kvalifikovana i osposobljena za sve vrste radova na uređivanju knjige, kao i za poslove ilustrovanja, dizajniranja i štampe u svim tehnikama;
 3. Autor treba da rukopis buduće knjige učini što „pismenijim“, kako bi naša redakcija stekla uvid u željenu „atmosferu“ buduće knjige i bez prevelikog utroška vremena odlučila da li će rukopis prihvatiti za objavljivanje, da bismo izdanje realizovali u dogovorenom i realnom roku;
 4. Nova POETIKA ne objavljuje rukopise koji sadrže govor mržnje, dnevno-političke zapise, versku tematiku i slične sadržaje;
 5. Nova POETIKA se ne bavi literarnom kritikom i jedino „mišljenje“ koje se pre objavljivanja knjige saopštava autoru je odluka o objavljivanju ili neobjavljivanju prispelog rukopisa. U odabiru rukopisa za objavljivanje Nova POETIKA se upravlja ustanovljenim kriterijumima i standardima. Odluku o prihvatanju rukopisa donosi glavni i odgovorni urednik uz pomoć članova redakcije i direktora;
 6. Nova POETIKA daje prednost novim i inovativnim autorima (bez obzira na starost), nacionalnu i versku pripadnost ili seksualno i političko opredeljenje;
 7. Nova POETIKA pretežno objavljuje autore iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i ostalih zemalja regiona. Prihvatamo rukopise sa našeg govornog područja, pisanih ekavicom i ijekavicom, latiničnim i ćiriličnim pismom;
 8. Nova POETIKA objavljuje sve literarne žanrove;
 9. Nova POETIKA objavljuje ELEKTRONSKE KNJIGE; Elektronske knjige objavljujemo u verziji flipbook (direktno čitanje preko interneta) sa download opcijom. Elektronsku knjigu, u velikom broju slučajeva, prati digitalno štampano izdanje u ograničenom tiražu (20 do 100 primeraka);
 10. Minimalan tiraž za štampano izdanje je 300 primeraka;
 11. Rukopise slati na: info@novapoetika.com ili novapoetika@gmail.com sa naznakom RUKOPIS. Nova POETIKA, po prijemu rukopisa, odgovara autoru najkasnije za 20 dana. Početna komunikacija se ostvaruje isključivo putem elektronske pošte. U obraćanju autoru biće vidljivi telefonski brojevi na koje se autor može javiti;
 12. Poslati rukopisi se čuvaju u našoj bazi podataka i ne objavljuju se bez odobrenja autora i ugovorom definisanih uslova o objavljivanju. Autorska prava su zaštićena;
 13. Svi dogovori sa autorima se definišu ugovorom o izdavanju autorskog Dela;
 14. Naša izdanja se prodaju preko naših ovlašćenih distributera (Delfi, Vulkan i Giunti knjižare), u našoj klub-knjižari (Beti Ford, Zetska 2, Skadarlija, Beograd), kao i preko naše internet knjižare. U klubu Beti Ford organizujemo i promocije naših izdanja…

O svemu nepomenutom i važnom pogledajte naše stranice (dole) ili postavite upit na stranici PIŠITE NAM:

konkurs2017_foto reklama_200

Podaci kuće Nova POETIKA

konkurs2017_foto reklama_200

Kako smo nastali

konkurs2017_foto reklama_200

Sajam knjiga, Beograd 2017.