Zlatno doba stripa

Zlatno doba stripa

Stripovi su postojali od kraja 19. veka, ali tek nakon velike depresije je popularnost novinskih stripova prerasla u veliku industriju. Tačan period Zlatnog doba je diskutabilan, iako se mnogi slažu da je rođeno sa lansiranjem Supermena 1938. Stvorili su ga Džeri...
Knjiga o snovima

Knjiga o snovima

Kada čitam knjige potpuno se srodim sa štivom, posebno ako je slikovito, bogato opisima i stilskim figurama, ako ima lucidnosti i nepredvidljivosti. Zauzmem busiju, odmah potom i ulogu. Ovako bogatu knjigu napisao je Милорад Новаковић. Pozorište u našim rukama ne daje...